Vesti

Železnička stanica na Paliću

Železnička stanica Palić podignuta 1887. godine na mestu ranije male postaje, sagrađene na relaciji pruge Subotica — Segedin, predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture.

Zgrada železničke stanice po stilskim karakteristikama predstavlja skladan spoj klasicističkih formi i romantičarskog duha. To je manji prizemni objekat, pravougaone osnove, sa peronom podužno postavljenim uz prugu. Ovaj mali, skladno koncipiran objekat prilagođen je do detalja svojoj nameni. U osnovi je sproveden troćelijski raspored prostora, uobičajen za letnjikovce Palića sa tremom na pročeonoj strani duž celog objekta (tremom-peronom).

Klasicistički kanon je osnov kod osmišljavanja fasada, a romantičarski duh sa elementima dekoracije u drvetu, tada tako pomodnog, „švajcarskog tipa kuće” prisutan kao i na vilama na Paliću kod rešavanja drvenarije trema i zabata, izvedenom rezbarenom dekoracijom u drvetu. Zidovi objekta građeni su opekom starog formata, krovište je drveno, četvorovodno pokriveno nekad biber crepom, dok je danas krovište od žljebljenog crepa.

Projekat “Kulturno nasleđe kao putokaz” sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove sufinansijera.

UG “Putevi prirode”