Magazin

Zašto nije poželjno nositi tuđe stvari?

​Tuđe stvari mogu nositi opasnost. Ranije su naučnici pripisivali negativni uticaj tuđih stvari autosugestiji, ili stvarnoj infekciji.

Sve ostalo je smatrano opskurantizmom – sve do otkrića kvantne fizike. A jedno od otkrića kvantne fizike je vrlo jednostavno – ako su se dva sistema našla u interakciji bar jednom, interakcija će biti sačuvana zauvijek.

Odjeća ili predmeti koji pripadaju bolesnom ili umrlom čuvaju informacije o svom vlasniku; ovo je u skladu sa zakonima fizike. A koliko ta informacija može štetiti novom vlasniku – zavisi od mnogo faktora. Od njegove psihološke zaštite, od imuniteta, od emocionalne reakcije na stvari … ne može se sve nabrojati.

U istraživanju ruskih naučnika Dalja i Saharova, navode se mnogi obredi koji su povezani sa odjećom ozbiljno bolesnog čovjeka ili umrlog. Da bi se uklonile iz porodice bolesti ili nesreće, trebalo je ostaviti stvari bolesnog čovjeka na raskrsnicu. Ako bi putnik uzeo stvar – odnio bi sa sobom nesreću i bolest. 

Zanimljivo je da predstavnici različitih kultura i vjerovanja upozoravaju na opasnost koja proizilazi od stvari drugih ljudi. I ne savjetuju da se takve stvari prisvajaju i uzimaju kao poklon. 

Isto važi i za naše stvari – one mogu doći do bolesnog i nesrećnog čovjeka, i uticati na nas. Opet po zakonima kvantne fizike. 

Picture

Inače, dječiji ljekari protestuju zbog nošenja tuđe dječije odeće – ona može prenijeti infekciju, a dezinfekcija odjeće za bebe nije dobra. Bolje je kupiti novu. A u porodici mogu se prenositi stvari od starijih na mlađe – porodica ima zajedničku mikrofloru i energetiku.

Posebno opasno se smatralo nošenje obuće – obuća dodiruje zemlju, koja se ne želi da napusti. Magijska dejstva često su povezana sa tragom čovjeka, ako ne postoji način da se dođe do njegove obuće i utiče kroz nju. Stanovnici Nove Gvineje i ruski seljaci veoma su se plašili bolesti od magije “po tragu” – ako nijesu imali obuću, išli su bosi. 

Zato je bolje kupiti jeftine, ali nove stvari. A svoje stare, ali dobre, dati samo dobrim rođacima.

Pablo Picasso je živio više od 90 godina. Odjeću nikome nije davao, nosio ju je do potpune istrošenosti. Bio je sujeveran čovjek… 

(bebamur.com / pixabay.com)