VestiZanimljivosti

Zašto je zabranjeno Teslino otkriće i ko je zaista Ajnštajn?

Početak ere energetike bez goriva veže se za 1903. godinu, kada je Nikola Tesla pronašao rezonantni transformator, i dobio na izlazu energiju koja je mnogo puta veća od ulazne.

Pomoću samo jedne turbine, nijagarske elektrane i sistema za penos energije bez provodnika, Tesla je snadbio el. energijom cijelu državu.
Novinar je pitao Teslu: ” Od kuda se uzima energija?”
Tesla je jednostavno odgovorio: “Energija se uzima iz ETRA, ja hladim etar i pretvaram ga u el. energiju.”

Nakon što su novinari proširili vijest o tome da se iz prostranstva može uzeti bilo koja količina energije i da se može prenositi bez provodnika na bilo kom rastojanju, pri tome se ne koristi ni ugalj, ni nafta, ni gas održano je hitno zasijedanje vlade SAD-a.

 Zasijedanje vlade SAD bilo je zajedno sa bankarima. Razgovor koji je tamo bio, zabilježen je u knjigama. Tamo se navodi takva činjenica mladi bankar Bernard Baruch obraćajući se Morganu rekao je sledeće: “Novine pišu o nekom Tesli, koji želi da prodaje praktično besplatno energiju. Ako se stvari tako budu odvijale mi ćemo izgubiti monopol. “

Posle toga je donijeta odluka o zabrani Tesline tehnologije. Teslini patenti počeli su da se povlače iz biblioteka, a njegovo ime je iščezlo iz štampe. Bankari su takođe bez odlaganja naredili: Ne prihvatati ni razmatrati nikakave pronalaske Perpetuum mobila.

 Novcem Rotšilda i Rokfelera pri akademijama nauka raznih država bile su stvorene komisije za “borbu sa pseudo naukom” koje još uvijek ometaju razvoj i uvođenje tehnologije bez goriva. Pokušaji naučnika da produže rad u tom pravcu, prekidali su se brzo i žestoko.

Ubijeni su i telentovani ruski istraživači Filipov i Pilčikov.

Šta je vrijedno stotina čudnih smrti poznatih fizičara među kojima je i sam Poincaré? Ubijeni su i talentovani ruski istraživači Filipov i Pilčikov.

Na kraju je donešen plan za uklanjanje iz fizike samog pojma “etra”.

Za ovo je stvoren projekat pod nazivom: “specijalna teorija relativnosti”. Odlučeno je da se povuče iz fizike sam pojam “etar”. Oni su počeli da traže fizičara, koji bi pristao da odradi taj posao. Našli su ga preko svog rođaka Openhajmera, bankara Openhajmera. Majka Alberta Ajnštajna u to vrijeme je radila kao vaspitačica u porodici bankara Openhajmera. Koji je odlično znao da se njezin sin bavi fizikom.

U knjigama o Ajnštajnovoj majci je rečeno mnogo, ona se brinula o naučnoj karijeri svog sina i pokušavala je da ga usmjeri, da mu nađe posao. I našla mu je takav posao, koji je on uspješno odradio. Specijalna operacija za uvođenje u nauku Ajnštajnove teorije relativnosti uspešno je realizovana.

Pomiješani su nespojivi pojmovi, kao prostor i vrijeme, što je u startu najgrublja filozofska greška. Opus primjene Teorije relativnosti je jedna tačka kada nema brzine, tada ona stvarno radi. Pošto je to teorija za jednu tačku, kada je brzina jednaka nuli. Pri tome su je uopštili za bilo koju brzinu, tj. opet je napravljena greška.Već postoje dokazi da brzina svjetlosti nije najveća, postoje čestice koje se kreću brže od brzine svjetlosti to su već naučnici dokazali. To slama teoriju relativnosti u korjenu. I u izvjesnoj mjeri potvrđuje verziju o tome da je teorija relativnosti bila svjesno uvedena i promovisana, da se fizika usmjeri na pogrešan put.

Teorija relativnosti je naručena teorija i glavni cilj te teorije nije istina već pokušaj da se u fizici zabrani pojam etra. Da se ne bi dala mogućnost da se razvija tehnologija koja bi koristila Tesline pronalaske. Jer bilo koja zemlja koja ima dovoljno besplatne energije će biti istinski nezavisna, i grupa bankara koji streme novom svjetskom poretku će izgubiti vlast. Zajedno sa vlasti oni bi izgubili dio svoje moći, jer su nafta i gas, prije svega moć. Novac za njih ima sekundarni značaj jer oni vladaju Federalnim rezervama i mogu da štampaju novca koliko žele. Eto, takva je situacija.

bebamur.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *