Lični razvoj

Vaša podsvijest zna sve

Svako želi da bude uspješan, zdrav i bogat. Ali, kako to uraditi? Čini se da je jednostavno. Neophodno je postaviti cilj, napravi plan i ići po tom putu.

“U vašoj podsvesti je sakrivena sila koja je sposobna da preokrene svet”  ~ Viliam Džejms​

I vodeći se tom mišlju, upućujemo se na putovanje kroz život, računajući na to da možemo postići uspjeh i sreću. A glavni instrument koji koristimo za to smo mi sami!
​Ali, koliko znamo o sebi?

Postoje mehanizmi koji rade u našoj glavi, dok planiramo naš život i pokušamo da upravljamo njim.

Podsjetimo se ledenog brega.

Znamo da se na površini ledenog brega nalazi samo deseti-dio, a 90 % leda skriveno je pod vodom. Naš razum je veoma sličan njemu, tako površinski dio možemo nazvati sviješću, a donji, skriveni od očiju – podsviješću.


Svijest – je dio razuma koji nam je dostupan.

Sve naše misli, logično razmišljanje dešava se na nivou svijesti. Svijest upravlja svim procesima, uzajamnim odnosima u društvu, kao i svim praktičnim djelatnostima čovjeka. Pod vodom su sakrivene naše istinske želje, misli i potrebe, stavovi, socijalno ne odobreni u društvu modeli ponašanja, kao i strahovi, problemi, traume, motivi.

​Naš um stalno igra sa nama igre. Svijest nas primorava da idemo napred – jer, imamo dobar cilj i motivaciju, ali smo zaglavljeni u mjestu i uzdržavamo se od postizanja željenih visina. A to su podsvijesne igre.​Svi planovi raspadaju se kao pijesak, jer se uzroci našeg uspjeha nalaze u svijesti, a uzroci po kojima ne treba nešto raditi, u podsvijesti.

Svakog trenutka naša podsvijest zapisuje sve šta nam se dešava. Sve što vidimo, čujemo, dodirnemo, osjećamo. Sve to se čuva u našoj podsvijesti u vidu obrazaca i slika, koje može da oživi sjećanje. Upravo podsvijest pomaže čovjeku, usmjerava njegove aktivnosti. Preko intuicije, snova, predosjećaja ona nam sugeriše potrebne ideje i rešenja.

Podsvijest – to je ono što ljudi misle i žele zaista, a ni ne sumnjaju da je to tako.

Psiholozi znaju da slučajnost ne postoji, iza svake slučajnosti u ponašanju postoji skriveni motiv. To podsvijest daje svjesnu komandu “slučajno” da zaboravite gdje ste ostavili svoja dokumenta prije nego što izađete iz kuće. Kao rezultat toga, kasnite na sastanak, na koji zapravo ne želite da odete ili se plašite da idete.

​To podsvijest daje svjesnu komandu “slučajno” da okrenete pogrešan broj telefona, i upadate tamo gdje nijeste namjeravali, a u stvari vi zovete upravo tog čovjeka koga želite da čujete. Koji je najvažnije zaključak koji se može izvući iz svega do sada rečenog?Dokle god ne upravljate podsviješću, brod sudbine nosi vas tokom. Ali treba samo promijeniti u sebi nekolike instalacije i podsvijest, kao vjerni sluga, prihvata ih i počinje obradu. Kao rezultat toga, posle nekog vremena, život počinje da se mijenja. I napredovanje ka svojim ciljevima, ostvarenje namjera, postaje moguće. A rezultat se već vidi ispred … Treba samo naučiti da se stupi u kontakt sa svojom podsviješču. Sve je jednostavno!

Autor: Vera Konstantinova

Foto: pixabay.com

(bebamur.com)