Lični razvoj

Ugovor sa samim sobom

Ja, dolje potpisani, pri zdravom razumu i jasnoj pameti, od današnjeg dana preuzimam odgovornost za sve što se dešava u mom životu na sebe.

​Ja sam čovjek koji voli da živi. Stoga, se trudim ne samo da preživim, već da živim dostojno, u potpunosti da uživam u sva dobra života.

Shvatio sam da ništa neću dobiti tek tako, samo zato što to želim, zato ću težiti da budem uspješan u svakoj oblasti svog života.

​Kao razuman čovjek, ja shvatam da postoji zakon uzroka i posledice, prema kome za svaku pojavu postoji uzrok koji ju je stvorio. A to što uzrok nije vidljiv ili nije očigledan, to ne znači da ne postoji.

To što sam sad dobio i što sada imam u svom životu, takođe ima uzrok. A uzrok je – moj izbor.

Svakog dana, svakog sata, svakog minuta ja pravim izbor. Mali ili veliki. Značajan ili ne baš. Prijatan ili neprijatan. Svjestan ili nesvjestan. Djelotvoran ili ne. Pa čak i odluka da se ne napravi izbor je isto izbor.

I cijela ova serija izbora sveukupno me približava uspjehu ili udaljava od njega.

Shvatam da bez obzira na koji način da pravim izbor, svjesno ili nesvjesno, pod pritiskom okolnosti ili ne, ja to radim, jer tako želim i smatram da je to najbolje za mene, i znači, da sam samo ja odgovoran za ono što se dešava sa mnom u životu.

Izbor koji sam napravio juče, daje rezultat danas. Izbor koji sam napravio danas, daće rezultat sjutra.

Zato od današnjeg dana počinjem da pravim svjestan izbor. Ja se obavezujem da ću donositi odluke koje će me približavati uspjehu, a ne da me udaljavaju od njega.

Od današnjeg dana, ja pravim izbor, ne dozvoljavam da to radi za mene neko drugi. Pošto sam svjestan da ako slijedim izbor koji sam ja donio, da je to samo moj izbor.

Od današnjeg dana, ja biram da preuzmem odgovornost za svoj život na sebe. Ja se obavezujem da neću prebacivati odgovornost na druge ljude, državu, zakon, okolnosti, sudbinu, jer je to neproduktivno i ne vodi me prema uspjehu.

Od današnjeg dana ja biram da živim život sa radošću i zadovoljstvom. Pošto sam shvatio da je biti tužan, nesrećan i neuspješan, takođe moj izbor, a meni se to ne sviđa.

Od današnjeg dana, ja biram da pričam ljudima o Principu Odgovornosti. Pošto shvatam da što više ljudi bude odgovorno za svoj život, tim ću u  harmoničnijem okruženju živjeti, i to će mi dodatno pomoći da dođem do uspjeha.

Autor: Ajnur Safin (ljekar-psihijatar)


(bebamur.com / pixabay.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *