Veličina ženske inicijative

Projekat “Veličina ženske inicijative“

Projekat „Veličina ženske inicijative“ koji realizuje udruženje „Šesta dimenzija“ iz Novog Sada, zasnovan je na informisanju najšire populacije o značaju razvoja ženskog inovativnog preduzetništva, modelima udruživanja žena preduzetnica u organizacije civilnog sektora i strukovne organizacije i klastere, značaju saradnje sa organima i institucijama lokalne i državne uprave i mogućnostima apliciranja za dotacije i sufinansiranje startapa i novootvorenih preduzetničkih radnji.

Važan sadržaj ovog projekta je edukacija žena koje projekat animira da se upuste u oblast inovativnog preduzetnišva, kao i žene preduzetnice da uvedu inovacije u svoju delatnost, kako bi pospešile poslovanje i stvorile uslove za zapošljavanje novih radnika u cilju razvoja osnovne delatnosti ili proširenja poslovanja na nove delatnosti.

Direktni učesnici projekta su 50 žena koje nameravaju da zapoćnu preduztničko poslovanje ili su već uplovile u vode preduzetništva, ali su zainteresovane da prošire svoja znanja u oblastima pisanja projekata, izrade biznis plana, obuke i testiranja za rad na računarima i sticanje ECDL licence kao i za učešće na mentorskim radionicama, gde će i same imati priliku da prenesu svoja iskustva u start-up periodu poslovanja.

Svetlana Budimirović, predsedica Udruženja

Prema rečima Svetlane Budimirović, predsednice udruženja „Šesta dimenzija“, ne manje značajna je i promocija ženskog inovativnog preduzetništva i samog projekta putem medija u cilju podizanja nivoa svesti društva u celini o značaju razvoja ženskog inovativnog preduzetništva i podsticanje žena da svoje intelektualne veštine unaprede i stave u ekonomsku funkciju sa akcentom na inovacije i kreativne industrije kao najbrže rastući deo ekonomije. Na taj način, putem miksa medija će najširoj javnosti biti predstavljeni, kako edukativni materijali koji su obrađeni na radionicama, tako i rezultati samog projekta što će, po mišljenju organizatora, doprineti znatno većoj zainteresovanosti žena za preduzetništvo i različite oblike udruživanja.

Projekat je finansiran sredstvima iz budžeta Republike Srbije, na osnovu Programa koji sprovodi Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj.