EkonomijaVesti

Potpisan ugovor o izradi Programa za cirkularnu ekonomiju

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović i dekan Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu Petar Uskoković potpisali su danas ugovor.

Na osnovu tog ugovora će fakultet za potrebe ministarstva izraditi Program za cirkularnu ekonomiju sa pratećim akcionim planom za period od tri godine.

Vujović je navela da je ovo značajan planski dokument jer će trasirati pravac delovanja u narednom periodu kako bi, kaže, u Srbiji zaživeo model cirkularne ekonomije.

“Kako bismo što uspešnije prošli kroz tranziciju ka kružnoj ekonomiji, za nas su od velike važnosti strateška dokumenta”, navela je Vujović, stoji u saopštenju Ministarstva.

Istakla je da je na Tehnološko-metalurškom fakultetu velika odgovornost, posebno imajući u vidu da taj koncept obuhvata više različitih sektora.

“Što više budemo radili na primeni ovog modela, to ćemo pre stići do krajnjeg cilja, a to su održiv razvoj i smanjenje klimatskih promena, uz očuvanje resursa i energetske stabilnosti Srbije i otvaranje novih, zelenih radnih mesta”, rekla je Vujović.

Model cirkularne ekonomije je, prema njenim rečima, cilj kojem je Srbija posvećena i na koji se opredelila potpisivanjem Zelene agende za zapadni Balkan.

Dodala je da je cirkularna ekonomija jedan od pet stubova za dalji razvoj regiona.

Tehnološko-metalurški fakultet je u obavezi da izradi i dostavi Ministarstvu zaštite životne sredine Program za cirkularnu ekonomiju i prateći akcioni plan za period od tri godine, koji će biti u skladu sa Zakonom o planskom sistemu.

Cilj je da se sa linearnog modela, prema kojem se nastali otpad odlaže na deponiju, pređe na cirkularni čija je suština u manjoj potrošnji sirovina i energije i manjoj količini nastalog otpada, koji se reciklira i vraća u upotrebu kroz novi proizvod i novu vrednost.

Taj princip je iznad procesa upravljanja otpadom, jer polazi od toga da se racionalno koriste resursi i energija na održiv način.

(tanjug.rs)