DruštvoEkonomijaVesti

Podsticaji za POČETNIKE U BIZNISU: Kredit 100%, subvencije države i do 40%

Vlada Srbije donela je na poslednjoj sednici Uredbu o podsticajima za razvoj preduzetništva kroz finansijsku pomoć za početnike u 2021. godini. Njom je predviđeno da će svima koji kao početnici kreću u biznis država subvencionisati 30 odsto ukupnih ulaganja, dok će onima iz nerazvijenih lokalnih samouprva pomoć iznositi i 40 odsto, a ostatak novca dobiće iz kredita Fonda za razvoj.

Privredni subjekti koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti su privredni subjekti iz izrazito nedovoljno razvijenih jedinica lokalne samouprave koji na toj teritoriji imaju sedište ili na njoj obavljaju poslovanje i imaju registrovan ogranak u periodu dužem od godinu dana od dana podnošenja zahteva.

Za ovaj novac moći će da konkurišu oni koji imaju nameru da ulože najmanje 400.000 dinara do najviše šest miliona dinara.

Primera radi, (30 odsto subencija) predviđa da će se za ukupan iznos od 400.000 dinara, iz kredita finansirati 280.000 a bespovratna sredstva biće i u iznosu od 120.000.

Za iznos od šest miliona dinara, 4.200.000 biće finansirano iz kredita a 1.800.000 bespovratno.

Izuzetno, privrednim subjektima koji obavljaju uslužne delatnosti u okviru kojih započinjanje poslovanja ne zahteva veći iznos sredstava, mogu se odobriti sredstva (bespovratna i kredita) u ukupnom iznosu do 3.000.000 dinara.

Sredstva predviđena ovim Programom namenjena su za kupovinu mašina i opreme i dostavnih vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina).

Specifični ciljevi programa su povećanje broja privrednih subjekata, podrška početnicima za otpočinjanje samostalnog poslovanja, podsticanje zapošljavanja, podrška preduzetništvu žena, mladih i socijalnom preduzetništvu.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za finansijsku podršku novoosnovanim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.

Pravo na subvencije nemaju preduzetnici koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, trgovinska delatnost osim pekara i proizvođaća kolača, poslovi igara na sreću i sličnih delatnosti, proizvodnja i promet oružja, promet nafte i naftnih derivate, proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja, građevinarstvo izuzev građevinskih proizvoda i zanatskih usluga u građevinarstvu, transport i saobraćaj, finansijske usluge, marketinške i konsultanske usluge.

Takođe pravo nemaju ni oni koji se bave istraživanjem tržišta i ispitivanjem  javnog mnjenja, proizvodnjom duvana i duvanskih proizvoda, delatnosti iznajmljivanja i rentiranja, izuzev za potrebe turizma.

Za sredstva mogu da konkurišu i korisnici čiji su osnivači, prethodno, bili osnivači najviše jednog privrednog subjekta, koji je brisan iz registra, pre objavljivanja javnog poziva ili je još uvek aktivan, ali je osnivač korisnika preneo svoja osnivačka prava na neko drugo lice, koje nije povezano lice sa njim, pre oglašavanja javnog poziva.

Ukoliko ima više osnivača privrednog subjekta koji konkuriše, odredba se odnosi se na sve te osnivače.

Osnivač privrednog subjekta može biti isključivo fizičko lice.

Što se tiče uslova za dodelu kredita Fonda, rok otplate je do pet godina, u okviru koga je grejs period do jedne godine.

Rok otplate kredita ne može biti kraći od tri godine od dana zaključenja ugovora uključujući i grejs period.

U slučaju otplate kredita u roku koji je kraći od tri godine privredni subjekt je dužan da vrati i bespovratna sredstva.

Kamatna stopa uz primenu valutne klauzule je jedan odsto godišnje uz garanciju banke, I dva odsto  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,

Pored te uredbe Vlada je donela još tri programa finansijske podrške Ministarstva privrede malim i srednjim preduzećima a za sve programe opredeljeno je dve milijarde dinara.

Reč je o programu za nabavku opreme, podsticanje preduzetništva kroz razvojne projekte, programu podrške za započinjane poslovanja i programu za mlade i žene preduzetnice, za koje se objavljivanje javnih poziva očekuje početkom februara.

(BIZLife)