PODIGNIMO SVEST DECI SOPSTVENIM PRIMEROM (Video)

Cilj projekta je edukacija dece i omladine radi podsticanja, usmeravanja i jačanje svesti o postupanju sa otpadom i podizanja nivoa svesti u cilju očuvanja sopstvenog okruženja i životne sredine.

Životna sredina nikada nije bila u većoj opasnosti zbog neodgovornih ponašanja pojedinaca, ali i neadekvatnog preventivnog delovanja pojedinih organa uprave i nadležnih institucija tokom minulih godina. Imajući u vidu da je osnov za očuvanje ljudske egzistencije, zdravog razvoja društva upravo zdrava životna sredina, nameće se potreba za pravovremenim i objektivnim informisanjem svakog pojedinca, za informisanjem i edukacijom o načinima i značaju prevencije u zaštiti životne sredine. Cilj je da se edukuje najmlađa populacija, deca i omladina u cilju podizanja nivoa svesti o postupanju sa otpadom i očuvanja sopstvenog životnog okruženja.

Projektne aktivnosti će se vršiti u periodu od 20.novembra do 31.decembra 2021.god. preko Zoom radionica, a projektni tim će informisati i ostalo stanovništvo Novog Sada i okoline, putem medijskih sadržaja na veb portalu sestadimenzija.net.

Kordinator projektnog tima istraživaće uspešnost realizacije projektnih aktivnosti pomoću alata veb analitike i anketa. Beležiće se broj posetilaca veb portala i objava na društvenim mrežama i stepen njihove interakcije, na osnovu čega će se vrednovati očekivani rezultati programskih ativnosti. Anketom će se izvršiti izbor učesnika na radionicama projekta primarne i sekundarne ciljne grupe na kojima će se vršiti edukacije o ugroženosti životne sredine i načinima za prevazilaženje ovog problema. Doprinos podizanju nivoa ekološke svesti najšire populacije, putem objava i deljenja medijskih sadržaja nastalih kao rezultat projektnih aktivnosti, oceniće se kroz reakciju stručnog dela javnosti i medija.

Opšti cilj projekta je doprinos podizanju nivoa svesti društvene zajednice i edukacije stanovništva tj. animiranjem svakog pojedinca da sopstvenim primerom doprinese jačanju svesti o postupanju sa otpadom i očuvanju životne sredine, šuma, voda, biljnog i životinjskog sveta, važnog za održanje ravnoteže u prirodi.