Lični razvoj

Ovo je lista 10 NAJPLAĆENIJIH POSLOVA od kuće…

Vrste poslova koje je moguće obavljati od kuće variraju od menadžera i supervizora do sve prodajnih agenata, a za većinu nije potreban završen fakultet.

Džonatan Dingel i Brent Nejman sa Univerziteta u Čikagu istraživali su vrste poslova koji se potencijalno mogu obavljati od kuće.

Na osnovu njihove analize, oko 37 odsto poslova bi moglo da se obavlja na daljinu.

Ovo je 10 najplaćenijih poslova koji se mogu raditi na daljinu i za koje nije potrebna fakultetska diploma.

1. Brokeri

2. Privatni detektivi i istražitelji

3. Supervizori administrativnih i pomoćnih radnika

4. Farmeri

5. Sekretari i izvršni administrativni pomoćnici

6. Agenti za prodaju osiguranja7. Ljudi koji nadgledaju e-komuniukaciju

8. Agenti za promet nekretnina

9 .Obaveštajci10. Menadžeri za transport, skladištenje i distribuciju

(BIZlife)