DruštvoVesti

Odbranimo šume Fruške gore!

Nerealno je očekivati da se obustavi sva seča na Fruškoj gori, nacionalnim parkom ipak upravljaju šumari, i na nju gledaju kao na izvor drvne građe a ne biodiverziteta ili turizma. Samim tim seku šume koje su “zrele” ili one za koje procene da su lošijeg kvaliteta (panjače, meko drvo, i slično), proređuju, itd, osim kada seku nemilosrdno da popune budžet.

Meni je prijatelj koji je botaničar (nije u NPFG) objasnio da svaka vrsta drveta ima vreme kada “dospeva”, tj. kada se seča najviše isplati. U nekom trenutku u prošlosti (verovatno između dva rata) veliki delovi FG su isečeni i sva ta šuma koja je izrasla iz panjeva upravo sada dospeva. A bila je i neka priča da sada planski seku lipu i lesku da bi na njihovo mesto vratili hrast, grab i bukvu.

Ja nisam botaničar ili šumar, pa ne znam da li je ovo tačno. Bilo bi dobro kada bi moglo da se dođe do nekih internih podataka iz NPFG kako oni klasifikuju pojedine oblasti na FG, kakvi su im planovi, kakva im je procedura sa posečenim površinama, tj. da li ostavljaju pustoš ili pošumljavaju, itd… Kada bi se to znalo, onda bi mogli na neki način i da ih kontrolišemo. Takođe bi bilo dobro znati šta i koliko smeju po zakonu da seku u određenim zonama zaštite.

Drugim rečima, videti koja seča je legalna a koja nije, boriti se protiv ove druge i boriti se za veću zakonsku zaštitu FG (i samim tim ograničavanje seče).

U prilogu je karta gazdinskih jedinica NPFG, malo je starija ali verovatno je još aktuelna.

izvor: Odbranimo šume Fruške gore / autor: Marko Bošković