Zdravlje

Kineska medicina: Problem s plućima – od tuge; tegobe s bubrezima – od straha!

Prema kineskoj medicini, osnovni uzrok bolesti su emocije, a svaki organ ima svoju emociju. Za pluća se vezuje tuga, za jetru bijes, za bubrege strah, za želudac briga. Svaki organ ima i svoj okus. Pluća vole začinjeno i ljuto, jetra kiselo, slezena slatko, a bubrezi slano. Organi, smatraju kineski liječnici, imaju i svoj energetski pravac.

Ako primijeti da ima tanak, tih glas, liječniku je jasno da je pacijentu energija pluća na niskom nivou. Crvene oči mu ukazuju na vatru iz jetre, a žutilo u licu na nedostatak krvi i energije slezene. Ako žena ne može ostati u drugom stanju, procjenjuje se energija lijevog i desnog bubrega.

Energija se naziva chi i ovisi od krvi pa liječnici kineske medicine kažu da je krv majka energije, a energija gazda krvi.

Bubrezi su u kineskoj medicini jedan od najvažnijih organa jer predstavljaju osnovu jina i janga i jedan su od važnih energetskih centara našeg tijela. Vezani su za koštano-zglobni sistem, sluh i strahove. Liječenjem bubrega utječete na sve ove sisteme.

Jetra je vezana za krv, u njoj se krv skladišti i uglavnom se uvijek tretira kod poremećaja menstrualnog ciklusa kod žena – objašnjava dr Ana Žikić, liječnica tradicionalne kineske medicine. U jetri živi vjetar, a on se ponekad očituje u obliku svraba, glavobolje, vrtoglavice. Jedna od najznačajnijih funkcija jetre jest osiguravanje nesmetanog protoka energije kroz naše tijelo, ali i protoka misli.

Ako je jetra u harmoniji, ne bi trebalo biti stresa i pritiska. Ljudi sa zdravom jetrom su smireni, vrlo lako donose odluke i dobri su lideri. Ako je jetra u stanju stagnacije, opstrukcije ili u njoj postoji vatra (jedan od sindroma u kineskoj medicini), otežan je protok energije kroz jetru, ali i kroz tijelo, što se manifestira kao niz fizičkih i emocionalnih problema – navodi dr Ana Žikić.

Naša sugovornica kaže da su neki od prvih znakova disharmonije jetre vezani s ljutnjom, bijesom, ohološću, ogorčenošću, tvrdoglavošću, nasiljem… Ako te emocije nisu iskazane, uz mogućnost promjene, onda one mogu dovesti do depresije ili čestih promjena raspoloženja. Postoji i niz fizičkih simptoma koji ukazuju na disharmoniju jetre. Najčešći simptomi tog sindroma su menstrualni problemi, umor, tenzije, ukočenost tijela, bol ispod rebrenog luka, alergija.

Čovek je mikrosvemir

Tijekom višestoljetne primjene, tradicionalna kineska medicina razvila se u jedinstven i integralni medicinski sistem. Zbog visoke efektivnosti i mogućnosti prevencije oboljenja, ravnopravno dijeli mjesto sa zapadnom medicinom u kineskom sistemu zdravstvene zaštite, ali se s velikim uspjehom primjenjuje svuda u svijetu.

Kineska medicina je spoj zajedničke primjene brojnih tehnika i teorijskih postavki čiji su korijeni u drevnoj kineskoj filozofiji – taoizmu. U osnovi ovog učenja je usklađenost čovjeka s prirodom.

– Postoji izreka da je čovjek nalik mikrosvemiru u okviru makrosvemira i da su procesi koji se događaju u našem tijelu pod utjecajem istih sila koje vladaju univerzumom. Zato je jako bitno da čovjek uskladi svoj način života, prehrane i ponašanja s prirodom, s godišnjim dobima – kaže dr Ana Žikić.

Ravnoteža pet elemenata

Dva osnovna koncepta tradicionalne kineske medicine su holistički, cjelovit pristup pacijentu, i određivanje tretmana koji je baziran na diferencijaciji simptoma. Liječnik kineske medicine pacijentu će postaviti pitanje o njegovoj konstituciji, načinu života i fizičkim simptomima.

– Jedno od najvažnijih pravila kineske medicine jest – liječiti uzrok, a ne samo posljedice oboljenja. Zato ponekad ovaj način liječenja zahtjeva vrijeme, ali i potpunu promjenu ranijeg načina života – ističe naša sugovornica.

Osnovne teorije na kojima je temeljena kineska medicina su: teorija jina i janga, chija i krvi, teorija pet elemenata, sistem meridijana i kolaterala.

Osnovne cjeline koju ona obuhvaća su: akupunktura i moksibustija, kineska fitoterapija, tuina (kineska masaža), dijetologija ( principi ishrane) i chi gong, drevna kineska vještina gdje se skladom pokreta i disanja postiže balans uma i tijela).

Recimo, teorija „Pet elemenata“ je škola kineske medicine koja se najviše prakticira u Americi. Liječnici ove škole postavljaju dijagnozu utvrđujući u kojem odnosu se u pacijentovom tijelu nalaze osnovni elementi, zemlja, vatra, voda, zrak i metal. Oni smatraju da se zdravlje vraća ako se ponovo uspostavi ravnoteža ovih elemenata.

Što sve obuhvaća tradicionalna kineska medicina

Akupunkturu: to je drevni kineski način liječenja pomoću iglica koje uspostavljaju balans u našem organizmu, liječe ga i pomlađuju.

Moksibustiju: podrazumijeva zagrijavanje akupunkturnih točaka zapaljenim štapićima mokše. Štapići mokše napravljeni su od mljevene, pa prešane pelinove vune.

Kinesku fitoterapiju: umjesto fokusiranja na bolest koju neka biljka može liječiti, Kinezi razmatraju njene ukupne efekte na tijelo. Na primjer, zagrijava li ona tijelo? Izaziva li znojenje, i slično…

Tuinu: vrsta kineske masaže gdje se točno utvrđenim pokretima radi stimulacija akupunkturnih točaka. Time se uspostavlja protok energije

Dijetologiju: prepisivanje određenog načina prehrane prema konstituciji pacijenta

Chi gong: drevna kineska vještina gdje se skladom pokreta i disanja postiže balans uma i tijela

(zena.blic.rs)