Vesti

Kerska i Senćanska crkva

Duh neogotike u sakralnim građevinama

Crkva Svetog Roke i Crkva Svetog Jurja jedine su sakralne građevine u Subotici, u potpunosti izgrađene u stilu neogotike. Koje su odlike ovog stila, samim tim i ova dva verska objekta, saznajte u okviru projekta „Kulturno nasleđe kao putokaz“, koje sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja.