Magazin

Govor je direktno povezan sa zdravljem i finansijskim blagostanjem

Karma se određuje našim govorom.​A to se odnosi ne samo na duhovne ljude, već i na one koji žele materijalno da uspiju. Sposobnost govora i slušanja veoma ozbiljno se proučava u svim poslovnim školama. Čak i u kriminalnom svijetu, da bi se uzdiglo u gangsterskoj hijerarhiji, treba biti u stanju da se kontroliše jezik. Tamo se Budina izjava da se čovjek može ubiti riječju redovno citira.

Tri minuta bijesa mogu uništiti desetogodišnje prijateljstvo. Riječi snažno određuju našu karmu. Možete se baviti duhovnim razvojem i dobrotvornim radom deset godina, ali vrijeđajući veliku ličnost, možete izgubiti sve na svim nivoima i degradirati u niže oblike života. Odakle to dolazi? Od uvreda.

Vedska astrologija kaže da je planeta Kety odgovorna za uvrede. Kety je planeta koja brzo reaguje, često odmah. Kety takođe daje oslobađanje. Ali u negativnom aspektu, ona kažnjava uvrede i govor nepoštovanja, brzo lišava čovjeka svega što je postigao na duhovnom i materijalnom planu.

U vedskoj civilizaciji, svaki čovjek se učio da pažljivo prati svoj govor. Dok čovjek ne progovori, teško ga je upoznati. Budala od mudraca se može razlikovati kada progovori. Govor posjeduje veoma jaku energiju. Stručnjaci sa suptilnim viđenjem kažu da ljudi koji koriste psovke, govore grubo i uvredljivo, na određenom mjestu suptilnog tijela odmah dobijaju crnu tačku, koja se za godinu ili dvije može razviti u kancerogeni tumor.

Govor to je manifestacija životne snage

Najvažnija stvar za koju nam je jezik predodređen je čitanje molitvi, mantri i diskusija o temama koje nas približavaju Božanskom. Takođe se može diskutovati o praktičnim stvarima po potrebi, komunicirati sa bliskima. Ali, najvažnije, ne pretjerivati. Aiurveda kaže da je govor manifestacija prane. 

Prana je životna sila, energija univerzuma. Što je više prane, to su zdraviji, uspješniji, harizmatičniji i skladniji ljudi. Tako, prije svega, prana se troši kada čovjek govori. Naročito kada neko kritikuje, osuđuje, zamjera, psuje. Prema statistikama, 90% svih svađa je zbog činjenice da govorimo o nekome loše.

Najuspešniji su ljudi koji lijepo govore i znaju kako da kontrolišu svoj govor. U Bhagavad-giti se kaže da je askeza govora sposobnost da se govori istina ugodnim riječima. Ljudi koji govore grubo zauzimaju poslednja mjesta u svim hijerarhijama. Ovo se odnosi i na zemlje u cjelini.

Obratite pažnju da su zemlje sa visokom kulturom govora uspješnije – Japan, Njemačka… Iako sada tamo ide kulturna degeneracija, koja uključuje degradaciju kulture govora. A to utiče i na ekonomiju i na duhovni život uopšte. Na Istoku, čovjek koji ne može elementarno da kontroliše svoj govor smatra se veoma primitivnim, iako može biti profesor na Zapadu.

Naš govor određuje našu karmu

Važno je zapamtiti da ako nekoga kritikujemo, tada preuzimamo negativnu karmu i loše karakterne osobine tog čovjeka. To zakon karme. Takođe preuzimamo osobine ličnosti koje hvalimo. Stoga, Vede pozivaju da se uvijek govori o Bogu i svetima i da se hvale. Ovo je najlakši način da se steknu božanski kvaliteti.

To jest, ako želite da steknete neke osobine, dovoljno je da čitate o nekom svecu koji ih je posjedovao ili da sa nekim razgovara o njegovim osobinama. Odavno je primećeno da stičemo osobine čovjeka o kom razmišljamo i govorimo. Zato čak i zapadni psiholozi savjetuju razmišljanje i razgovor o uspješnim i harmoničnim ljudima. Ali što smo više sebični i zavistni, teže nam je da o nekome dobro govorimo. Treba da naučimo da nikoga ne kritikujemo. 

Imao sam jednog klijenta koji je po horoskopu morao da ima ozbiljnu bolest određene godine, ali bio je dobro. Pitao sam ga šta je počeo da radi te godine. Rekao mi je da je obećao sebi da neće nikoga kritikovati. I rekao je da je zaista primijetio da se njegov život poboljšao, da je njegova duhovna praksa dostigla novi nivo.

Ko nas kritikuje, predaje nam svoju pozitivnu karmu i preuzima našu lošu. Zato se u Vedama uvijek smatralo da je dobro kada nas kritikuju.

Kako “radi” govor sa našom karmom?

U “Mahabharati” se kaže ako ste nešto naumili, nešto želite da uradite, nikome o tome ne govorite. Čim ste to rekli, za 80% se smanjuje vjerovatnoća da će se to desiti, pogotovo ako ste to povjerili zavidnom, pohlepnom čovjeku. Zašto ljudi koji govore malo i promišljeno, postižu više? Oni ne gube energiju.

Drugo jednostavno pravilo povezano sa izgovorenom riječju – ako smo uradili nekome nešto dobro i pohvalili se drugima, u tom trenutku gubimo pozitivnu karmu i sve svoje plodove dobrobiti, koje smo zaradili tim postupkom.

Hvalisavac malo šta postiže.

​Zato se nikada ne bismo trebali hvaliti našim dostignućima, jer u tom trenutku gubimo sve plodove koje smo do tada zaradili.

​„A ti, kad daješ milostinju, neka ti ne zna ljevica šta ti čini desnica, da tvoja milostinja bude u tajnosti. I Otac tvoj, koji vidi u tajnosti, sȃm će ti uzvratiti javno“ (Matej 6,3-4). 

( bebamur.com /

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *