Lični razvoj

Dozirano ćutanje – Oblik manipulacije

Dozirano ćutanje može biti oblik pasivne agresije. Definiše se kao proračunata manipulacija komunikacijom, u kojoj tišina igra osnovnu ulogu kao oblik kontrole nad drugom osobom. Ne možete uvijek manipulisati kroz riječi, ponekad morate da pribjegnete tehnici ćutanja.

Ovo je vrlo štetna taktika, koja omogućava korisniku da se osloni na mnogo više kameleonskih maski.

Zove se dozirana tišina jer nije konstantna, kao kad nas neko ignoriše ili prestaje da razgovara sa nama. U ovom obliku manipulacije susret sa neslaganjem, izraz sa negativnošću je mješovit. Sve ovo se odvija na potpuno proizvoljan način. Tačnije manipulator odlučuje o ritmu komunikacije u potrazi za njegovim interesima, dok se sagovornik vidi samo kao sredstvo za postizanje cilja.

“Najsurovije laži se često izgovore u tišini”

-Robert Stevenson-

Pošto je ćutanje veoma dvosmislena forma izražavanja, rezultat je zbuniti žrtvu ili učiniti da bude zabrinuta. Ona ne zna šta da razmišlja i gubi puno vremena, kao i emocionalnu energiju, pokušavajući da razumije zašto. Osjeća se nesigurnom i sumnja u sve. Mnogo puta je uvjerena da je ona problem, ona ne zna kako da tumači te tišine i sve se završava tako što daje manipulatoru preveliku važnost.

Kako se manifestuje dozirano ćutanje?

Dozirna tišina se manifestuje na mnogo načina. Jedan od najčešćih je kada manipulator čeka drugu osobu da govori. To nije ljubaznost, on jednostavno ispituje, da dobije informacije o nama i da nas proučava.

Na isti način, obratite pažnju, ne svi oni koji nam dozvoljavaju da prvo izgovorimo, pokušavaju da nas manipulišu. Da bi to bila manipulacija, taj stav mora se manifestovati konstanto, namjerno i na neujednačen način. Manipulator ima tendenciju da govori malo o sebi, ili da to čini neobično.

Drugi način na koji se otkriva dozirano ćutanje je iznenadni prekid komunikacije, a zatim se nastavlja sa istom nepredvidljivošću. U ovom slučaju manipulator prestaje bez ikakvog objašnjenja da odgovara na telefonske pozive ili poruke, a zatim se iznenada ponovo nastavlja kao da se ništa nije desilo. Ako ga pitamo razlog za njegovu distancu, on će nam reći da je sve u redu, da je to samo naš utisak.

Na isti način, postoji dozirano ćutanje kada se cenzura nametne na određene teme, bez davanja objašnjenja po tom pitanju. Jednostavno, kada dodirnete određenu temu, druga osoba izbjegava odgovor ili ne želi da daje detalje. Ovaj stav se primjenjuje na pitanja od značaja za obje strane. Nedostatak je u tome što se ova cenzura odvija sistematično i bez objašnjenja.

Na kraju, još jedan vrlo čest oblik izmišljene ćutnje je ne govoriti o određenom pitanju, jer se smatra bolje da druga osoba ne zna ništa o tome. Ova tehnika se primenjuje na teme koje se direktno tiču druge osobe, s namjerom prikrivanja informacija od te osobe. Ova tehnika se često naziva “učiniti zanimljivim”, ali to je pogrešna definicija.

Reč je snaga ali i tišina

Ono što razlikuje manipulativne tišine od spontane tišine je namjera. Oni koji se oslanjaju na ove strategije tišine to čine radi kontrole sagovornika. On vrlo dobro zna da obeshrabruje, provocira nesigurnost i upravo je to njegova svrha. Krijući se iza ćutanja, on ostavlja sagovornika bez alata za rješavanje situacije.

Manipulativno ćutanje se ne smije mješati sa stidljivošću . Nemaju svi sposobnost spontanog komuniciranja: postoje oni kojima je potrebno vremena i razumijevanja da izraze svoja osjećanja zbog stidljivosti, nesigurnosti ili nepovjerenja. Ipak, njegova svrha nije da kontroliše druge, već da se zaštiti.

Dozirano ćutanje se odlikuje efektom koji donosi sagovorniku. Vidljivo je drugačije od “normalne” komunikacije. To je odsustvo riječi koje daje osjećaj da se nešto skriva. Ukoliko je indirektno , teško se može primjetiti, a ne rizikovati stvaranje paranoične ili maštovite figure. Međutim, to može biti izuzetno štetno po pitanju odnosa i, prije svega, za dotičnu osobu.

Ovaj oblik tišine može biti agresivan, pogotovo zbog svoje tendencije da vrši komunikaciju na blatnjavom tlu. U tom kontekstu nesporazumi i pretpostavke su uobičajeni. Zloupotreba tišine, u ovom slučaju, teško se otkriva. Ako osoba koja je sprovodi, uprkos tome što je istakla svoj stav, insistira na izvršenju ove opasne prakse, nema izlaza sem jasnog odbijanja i udaljivanja.

bebamur.com