EkonomijaVesti

“Budžet nominalno manji, ali najefikasniji i najefektivniji”

Novi Sad – U 2019. godini agrarni budžet Vojvodine doneće više novca poljoprivrednicima, biti “najefikasniji i najefektivniji”, a iznosiće 6,3 milijarde dinara.

To je izjavio pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vuk Radojević i najavio da će rebalansi budžeta, koji se očekuju tokom godine, značiti i dodatna sredstva za poljoprivredu Vojvodine. 

On je rekao da budžet za poljoprivredu u 2019. godini “jeste nominalno nešto manji”, ali da je koncipiran “nejefektivnije do sada kada su u pitanju tekuća davanja tokom budžetske godine”. 

Dodao je da je obezbeđeno više sredstava za registrovana poljoprivredna gazdinstva. 

Kazao je i da su realizovane sve preuzete obaveze kroz budžete u 2017. i 2018. godini, te da se u 2019. godinu ulazi “sa 96 posto operativnim agrarnim budžetom”. “Dakle, realizovali smo sve započete projekte iz prethodnog perioda i sveli smo na minimum sve preuzete obaveze iz 2018. godine”, istakao je Radojević. 

Кada je reč o programu za zemljište, za ove namene planirana su sredstva u visini 1,5 milijardi dinara, u okviru kojih je 77 miliona dinara preuzetih obaveza, tako da će Sekretarijat nastaviti sa svim merama iz prethodne godine, a to su izdvajanja za registrovana poljoprivredna gazdinstva i lokalne samouprave. 

Nova mera u okviru programa za zemljište odnosiće se na finansiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava, za čega je planirano 40 miliona dinara za nabavku nove opreme i novih vatrogasnih vozila. 

Za program za razvoja sela u narednoj godini planirano je 668 miliona dinara ili 35 odsto više sredstva nego 2018. godine, a za podršku mladim poljoprivrednicima do 40 godina izdvojeno je 250 miliona dinara, odnosno 25 posto više za startap programe nego prethodne godine, rekao je Radojević. 

Sekretarijat će, kako je rekao, nastaviti i ulaganja u visokoobrazovne institucije i srednje poljoprivredne škole u cilju unapredjivanja obrazovanja i podizanja kvaliteta dualne nastave. 

Budžetski fond za vode je planiran na nivou 3,7 milijardi dinara, čiji se deo odnosi za konkurse namenjene lokalnim samoupravama za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže, a deo na poslovanje JVP Vode Vojvodine. 

U okviru programa za šume, biće nastavljene podsticajne mere iz 2017., i to za izgradnju i rekonstrukciju šumskih puteva, pošumljavanje i unapredjivanja rasadničke proizvodnje. 

Radojević je naveo da je za program u oblasti lovstva izdvojeno nešto više sredstava nego 2018, i da će biti nastavljena podrška nabavci terenskih vozila za rad lovačkih udruženja. 

On je pozvao vojvođanske poljoprivrednike da konkurišu za sredstva Sekretarijata za poljoprivredu, koja će im biti na raspolaganju već krajem januara.

(Beta.rs / pixabay.com)