Lični razvoj

Ako ovo radite dve nedelje, život će početi da se menja: ovo je univerzalni zakon za privlačenje obilja

Princip je jednostavan: šta god mislite da ljudi vama uskraćuju – poštovanje, zahvalnost, pomoć, brižnost ili nešto drugo – dajte to njima.

Nemate to? Onda se jednostavno ponašajte kao da imate i doći će vam. Ubrzo nakon što počnete da dajete, počećete da primate. Ne možete primiti ono što niste dali. Davanje uslovljava primanje. Ako mislite da vam svet nešto uskraćuje, imajte na umu da vi to zapravo već imate, ali mu ne dopuštate da teče, zato ne vidite da to imate. Tako funkcioniše obilje.

Međuzavisnost zakona davanja i primanja jasno se odlikuje u Isusovim rečima: “Dajte i biće vam dano. Dobra mera, nabijena, natresena, preobilna, daće se u krilo vaše jer merom kojom merite, vama će se zauzvrat meriti.” – Luka 6,36-38

Šta sada mogu dati? Kako mogu pomoći ovoj osobi?

Izvor obilja nije izvan vas, on je deo onoga što vi jeste. Ali, trebalo bi da počnemo da budemo zahvalni za obilje koje je oko vas i priznajemo ga. Opažajte veličanstvenost života i svega što vas okružuje. Osećajte toplinu sunca na svojoj koži, pogledajte lepotu cveta, osetite slatkoću sočnog voća koje zagrizete, doživite toplu letnju kišu.

Život je obilje prisutno na svakom koraku. Opažajući obilje koje vas okružuje, oživljavate obilje koje leži unutar vas. Dopustite mu da teče, pustite ga napolje. Kad se osmehnete neznancu na ulici, već se događa malo davanje energije. Samo nastavite da dajete. Zapitajte se: “Šta sada mogu dati? Kako mogu pomoći ovoj osobi?”

Ne treba ništa da posedujete da biste osećali obilje, ali ako ga osećate duboko unutar sebe, stvari će vam sasvim sigurno dolaziti. Obilje dolazi samo onima koji ga već imaju. To se može činiti nepravedno, ali nije. To je univerzalni zakon.

Pokušajte ovo činiti dve nedelje i posmatrajte kako se vaš život naočigled menja.

Sensa.hr