Lični razvoj

25 Budinih lekcije koje mogu pomoći u postizanju harmonije

Gotama Buda je legendarni osnivač budizma u Indiji. U njegovim propovjedima ne postoji ništa što bi protivrečilo osnovama harmonije svih drugih religiozno-filozofskih struja.

Vjerovatno je zato njegovo učenje toliko popularno, i pronalazi odjek u mnogim srcima.

Evo nekoliko lekcija velikog duhovnog učitelja, koje ništa ne nameću, ali mnogo toga objašnjavaju:

​1. Mir se nalazi u vama. Ne tražite ga spolja.

2. Kada je um jasan, radost vas prati poput sjenke, i nikada vas ne napušta.

3. Nas formiraju naše misli. Mi postajemo to, o čemu mislimo.

4. Tajna zdravog uma i tijela je: ne žaliti zbog prošlosti, ne brinuti previše o budućnosti i svjesno živjeti sadašnji trenutak.

5. Bijesniti – to je isto što i držati užareni ugalj u svojim rukama, sa namjerom da se baci na nekoga. Ali on će  prije svega opeći vas.

6. Vaš glavni cilj u životu – je naći svoje predodređenje i posvetiti mu sve svoje srce i dušu.

7. Glupak koji spoznaje svoju glupost, samim tim je već mudar, a glupak, koji misli da je mudar, zaista je glup.

8. Svako jutro mi se ponovo rađamo. Samo ono što radimo sada, ima istinsko značenje.

9. U svijetu nema vatre jače od strasti, ajkule svirepije od mržnje, a uragana razornijeg od pohlepe.​10. Sreća ne zavisi od toga ko ste i šta imate. Ona zavisi isključivo od toga šta mislite.

11. Nećete biti kažnjeni za svoj gnjev, bićete kažnjeni  svojim gnjevom.

12. Razumjeti sve – znači oprosti sve.

13. Bolje pogriješiti hiljadu puta, smatrajući nitkova za sveca, nego jednom, smatrajući sveca za nitkova.

14. Mržnja nikada neće biti uništena mržnjom, već samo ljubavlju.

15. Sve što jesmo – je rezultat naših misli.

16. Cijela tajna postojanja je osloboditi se od strahova. Ne brinite se šta će vam se desiti, vaša budućnost zbog toga se neće promijeniti, ali će vam sadašnjost biti mirnija.

17. Ne postoji put ka sreći. Sreća i jeste put.

18. Bol je neizbježan, a patnja je lični izbor svakoga.

19. Sreća nikada neće doći onom, ko ne cijeni to, što već ima.

20. Hiljade svijeća se mogu upaliti od jedne svijeće, i njen život neće biti kraći. Sreća ne  biva manja kada se dijeli.

21. Ako na ruci ne postoji rana, može se nositi otrov u ruci. Otrov ne povređuje gdje nema rane. Ko sam ne čini zlo, ne povređuje ga zlo.

​22. Čak i razumni čovjek će zaglupjeti, ako se ne bude samousavršavao.

23. Jedna korisna riječ, koju kada čuješ postaješ spokojniji, bolja je od hiljadu govora, sastavljenih od beskorisnih riječi.

​24. Graditelji kanala usmjeravaju vodu, strijelci potčinjavaju sebi strijele, stolari potčinjavaju sebi drvo, mudraci smiruju sami sebe.

25. Pobijedi sebe, i dobićeš hiljadu bitaka.

bebamur.com / pixabay.com )